Fundacja

 

CELE  FUNDACJI  EDM+

  • Wspieranie i promocja twórczości teatralnej, filmowej, muzycznej, literackiej i plastycznej.
  • Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między środowiskami oraz wspomaganie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych i mniejszości narodowych.
  • Tworzenie płaszczyzn do współpracy z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami.
  • Wspieranie dziecięcej twórczości artystycznej.

DZIAŁANIA

  • Organizowanie wydarzeń artystycznych w Polsce i w kontekście międzynarodowym
  • Angażowanie się  (merytoryczne i finansowe) w interesujące projekty artystyczne, twórcze, promocyjne (tworzenie iventów, festiwali, realizacje projektów muzycznych, wydawniczych, filmowych).