I Edycja

I Edycja Festiwalu Sztuki „Most / Die Brücke”

 

photoInspiracją dla Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „Most” jest symbolika „miast bliźniaczych”, polskich Słubic i niemieckiego Frankfurtu, połączonych mostem ponad rzeką graniczną Odrą.

Festiwal to zaproszenie dla „gości” (twórców z Polski, Niemiec i Rosji) i „gospodarzy” (mieszkańców Słubic i Frankfurtu) do podjęcia interaktywnego dialogu na temat pogranicza i jego roli w tworzeniu współczesnej Europy.

Impulsem do tej, wobec kryzysu „Idei Europy”, niezwykle ważnej dyskusji, jest specyfika terenów przygranicznych – miejsca wyjątkowego na styku różnych kultur i społeczności, zaś formą wypowiedzi jest sztuka, która sięgając do uniwersalnych wartości, podobnie jak symboliczny – „Most” – zbliża i łączy.

Festiwal proponuje nowe spojrzenie na europejskie sąsiedztwo: wychylenie się poza granice własnego kraju, przekroczenie bariery narodowych egoizmów, otwarcie i uwrażliwienie na problemy i potrzeby innych oraz spojrzenie w głąb, pozwalające zrozumieć „inność”, rewidujące stereotypy myślowe i uprzedzenia.

Last but not least Festiwal Sztuki chce wspierać tworzenie „tożsamości pogranicza” i – z tej perspektywy – tworzenie wspólnej europejskiej tożsamości, inspirując i wspierając tym samym proces integracji Europy.

Festiwal Sztuki „Most - Die Brücke” to przede wszystkim zaplanowane z rozmachem wydarzenie kulturalne i medialne, wykraczające poza ramy lokalne, regionalne, ogólnopolskie czy – niemieckie. Spektakularne wydarzenia artystyczne (seanse filmowe, wystawy, warsztaty, spotkania z twórcami, koncert finałowy) tworzą przestrzeń dla prezentacji ciekawych, często wybitnych propozycji sztuki trzech narodów, określając aktualnie i perspektywicznie rangę i znaczenie festiwalu.

Oficjalna strona festiwalu...

 

Międzynarodowy Festiwal sztuki „Most” / Die Brucke – trailer