Projekty wydawnicze

 

Projekty wydawnicze

 

Fundacja EDM+ jest partnerem dwóch pozycji książkowych: „Metody dokumentalne w filmie” oraz „Restart zespołów filmowych” wydawnictwa Łódzkiej Szkoły Filmowej.

 

Metody dokumentalne w filmie

Publikacja jest zbiorem 15 artykułów polskich i zagranicznych autorów, wszystkie dotyczą filmu niefikcjonalnego.

Większość z podejmowanych przez autorów i autorki tomu zagadnień nie była dotąd obecna w  polskim piśmiennictwie filmoznawczym. Niezwykle ważna koncepcja Nicholsa, podobnie jak rozważania Ruby'ego znane są z omówień. Praktycznie nieobecne w polskiej literaturze przedmiotu były dyskusje i badania wczesnego kina niefikcjonalnego, czy aplikacje rozważań nad aktualnościami do późniejszej praktyki dokumentalnej. Twórczość Errola Morrisa, Lutza Dammbecka czy Naomi Kawase nareszcie doczekały się opisu.

Autor: Red. Dagmara Rode, Marcin Pieńkowski
Wydawnictwo PWSFTviT 2012
Redakcja serii: Anna M. Zarychta

 
 

 

Restart zespołów filmowych

W dyskusjach o najnowszym polskim kinie wielokrotnie powracano do chwalebnej przeszłości zespołów filmowych okresu PRL oraz zastanawiano się nad możliwościami nawiązania do ich idei w odmiennej rzeczywistości ekonomicznej i politycznej. Książka wyrasta z tych właśnie pytań. Otwierające ją trzy eseje opisują rzeczywistość zespołów filmowych w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech. Następujące po nich zapisy rozmów z całym szeregiem istotnych dla kina polskiego postaci (Andrzej Wajda, Wojciech Marczewski, Małgorzata Szumowska i Agnieszka Kurzydło, Jerzy Kapuściński, Maciej Pisuk) służą sondowaniu możliwości oraz sensowności powrotu do idei zespołów, a także odsłaniają produkcyjne uwarunkowania kina polskiego ostatnich lat.

Książka w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Autor: Red. M. Adamczak, P. Marecki, M. Malatyński
Wydawcy: Korporacja ha!art,
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT 2012
Redakcja: Aniela Pilarska